НОВИНИ

****НОВО***
На 26.03.2010г. в София беше учредено "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД"
В пет чления Управителен съвет на Сдружението беше избран Д-р Светлозар Кривошиев, който е и кординатор по направление "Здраве при работа".
За повече информация, до създаване на собствен сайт: www.nahsw.dir.bg
***************************
***Ново***
На 05.06.2010г в гр. Велико Търново се проведе Общо събрание на Назионално сдръжение за здравословни и безопасни условия на труд. Бяха приети нови членове. Приеха се важни решения по дневния ред и програмата за работа на Сдружението. За Ваши мнения - Facebook :http://www.facebook.com/pages/Jambol-Bulgaria/Sluzba-po-trudova-medicina-PROFIMED/44658628508?ref=mf
Hosted by uCoz