Център за профилактика и лечение "ПРОФИМЕД"
Наредба № 3 за предварителните и периодични медицински прегледи на работниците и служителите задължава при постъпване на работа във вредни за здравето условия или такива, които могат да доведат до възникване на професионални заболявания (например – пренапрежение на горни крайници, водещо да Вегетативна полиневропатия и т.н.) да се извършват предварителни медицински прегледи и изследвания от лекар – специалист съгласно Приложение № 2 и Приложение №3 .
Периодичните медицински прегледи и изследвания, които е длъжен работодателя да осигури на своите работници и служители съгласно Наредба № 3 изискват участие на лекари – специалисти и специализирани изследвания съобразно условията на труд във Вашето предприятие.
Основни дейности, които извършваме са:
- консултативни услуги в сферата на здравеопазването;
- прегледи и изследвания от водещи лекари – специалисти;
- извършване на контрол по временната неработоспособност в т.ч. чрез прегледи и заверяване след проверка относно правомерността на болнични листи на Ваши работници и служители;
- представляваме работодателя при необходимост пред здравни органи и институции, напр. при трудоустрояване от ЛКК и ТЕЛК, определяне процент трайна неработоспособност от ТЕЛК и НЕЛК и др.;
- други дейности

Офисите и кабинетите с които разполагаме, както и квалифицираните служители на фирмата ни, Ви дават възможност и за специфични и извършвани само при нас, на територията на Ямболска област прегледи и изследвания, както следва:
· преглед от специалист по вътрешни и професионални заболявания;
· изследвания на вегетативната нервна система и горни крайници чрез:
§ студова проба;
§ капиляроскопия;
§ динамометрия;
§ кожна термометрия;
§ палестезиометрия;
§ реография;
§ тест за определяне състоянието на вегетативна нервна система;

НОВО! От януари 2008 година чрез апарат OTI TESTER определяме толерантност към 240 вида храни и напитки с метода на VEGA TEST!

Посочените прегледи и изследвания са единствени и специфични и се извършват само в Център за профилактика и лечение "ПРОФИМЕД" под ръководството на д-р Светлозар Кривошиев.
E-mail: profimed@mail.bg
 

Hosted by uCoz