АИПСМП по вътрешни болести и професионални заболявания
Разкрития медицински кабинет провежда и предпътни медицински прегледи и изследвания на водачи на МПС извършващи превоз на пътници и товари.
За целта се сключва договор с фирмата или физическото лице извършващо превози, като по определен график се извършват прегледи и издават необходимите за пред ДАИ документи.
E-mail: profimed@mail.bg
 

Hosted by uCoz